Kontaktuppgifter

Kenneln är belägen i Genarp, ca 3,5 mil från Malmö, och ca 2 mil från Lund.

       

 

 

Maria och Glenn
Fäladen
Kullavägen 50
247 98 GENARP
Tel: 0761- 10 10 56
Mail: kennel at mallekraft.se

Första kontakt tas via mail.