KONTAKTUPPGIFTER

Kenneln är belägen ca 3,5 mil öster om Malmö, och ca 2 mil söder om Lund.

Vägbeskrivning:
Från Lund (E6,E22) Kör mot Dalby
Från Malmö (E6,E4) Kör mot Dalby

Kör väg 11, mellan Dalby - Sjöbo.
Tag 1:a avfarten mot Genarp till höger.
Kör mot Genarp hela tiden 5,6 km. Vägen är väldigt krokig.
Ni kommer till en 3-kantig rondell. Rakt fram ser ni Björnstorp Snickeri. Ni kör rakt fram, då är ni inne på en grusväg, Kullavägen (snickeriet på höger sida).
Kör rakt fram 1,3 km, så ser ni vårt hus med viltstängsel på höger sida.

 

 

Maria och Glenn
Fäladen
Kullavägen 50
247 98 GENARP
Tel: 0761- 10 10 56
Mail: kennel@mallekraft.se

Första kontakt tas via mail.