Kontaktuppgifter
Kenneln är belägen i Genarp, ca 3,5 mil från Malmö och ca 2 mil från Lund.

 

Adress  

Maria och Glenn
Fäladen
Kullavägen 50
247 98 GENARP

Tel: 0761-10 10 56
Mail: kennel@mallekraft.se

Första kontakt tas via mail.