Polishund Mallekrafts Ice Gk narkotika och vapensök samt IMF
SEGRARE POLISHUNDS SM 2017 (TILLGÄNGLIG FÖR AVEL)
 

 


(Klicka för förstoring)

 

Namn: PH SE BCH SKHII SKHIII SPHII
Mallekrafts Ice
Regnr: DKK 1118/2009, SE15615/2013
Född:  2013-01-08
Föräldrar: e. IPOIII Deus Van Joefarm
u. Polishund Mallekrafts E'Tess
Hälsostatus: HD A
ED ua(0)
Rygg UA
Meriter: Lagguld NM skydd 2019
3:a SM skydd 2019
Årets skyddshund SBK 2018
2:a SM skydd 2018
SE BCH Skydd
9 Cert elitklass skydd
Uppflyttad högre klass spår
Polishund, Gk narkotika/vapenhund
Excellent på utställning
Mentaltest: Gk L-test
Genomförd MH
Övrigt: Segrare Polishunds SM 2017
Har en kull på 11 valpar hos My's Lya kennel
L-TEST
L-test 2015-01-07, Anne Berg
Hunden testats med anledning av försäljning till polisen Försäljningsanmälan bifogas  
Hunden ägs av polismyndighet/polis X Utbildningstest Väktarhundstest
Lämplig att prövas som patrullhund X Lämplig att prövas som väktarhund X  
Lämplig att prövas som polisiär sökhund X Ej lämplig som väktarhund  
Ej lämplig som polishund    
MH
Egenskap/anlag A B C D E F  
Social nyfikenhet Tar själv kontakt balanserat Ignorerar fräfrämmande, neutral Intensivt kontaktsökande Tar tveksamt kontakt Drar sig undan, osäker Avvisar främmande med aggression 1
Social självsäkerhet Besvarar balanserat Neutral, accepterar Besvarar intensivt Något osäker, drar sig undan/ inställsam Vill fly Avvisar kontakt med aggression 2
Tillgänglighet, sammanfattning Tillgänglig Öppen. Svarar på kontakttagande, balanserat Mindre tillgänglig
Svarar ej på kontakttagande
Överdrivet öppen
Intensivt kontaksökande
Reserverad
Drar sig undan, osäker
Aggressiv
Avvisar kontakt med aggression
Lömsk
Opålitlig, avvisar med aggressionsattack
3
Hantering Låter sig hanteras utan problem Svårt att hantera pga inställsamhet Accepterar motvilligt Vill ej hanteras, drar sig undan Avvisar hantering med aggression   4
Social status Självständig, kan söka stöd Något undergiven, söker stöd ibland Störande självstädig och oberoende Störs ofta av att vara undergiven och osjälvständig Mkt undergiven, hämmas av att vara osjälvständig och "valpig" Mkt självständig och oberoende, genomgående nonchalant 5
Minnesbilder, poitiva/negativa Glömmer snabbt, ej undvikande Visar minnesbilder, enstaka undvikande Kommer väl ihpg, ofta undvikande Störs av minnesbilder, mycket undvikande (lagrar) Helt oberörd   6
Hårdhet, sammanfattning Måttligt hård Glömmer snabbt, ej undvikande, självsäker Något vek Visar minnesbilder, oftast utan undvikande, ngt undergiven Hård Oftast oberörd, självständig Vek Kommer väl ihåg, ofta undvikande, osjälvständig Mycket vek Störs av minnesbilder, mycket undvikande Mycket hård Helt oberörd, självständig 7
Förfölja (viljan) Mycket stor Stor Måttlig Liten Springer ej, avbryter   8
Inhopp Mycket intensivt, kraftfullt Intesivt, kraftfullt Taxerar, mindre kraftfullt Tveksamt, svagt Mycket tveksam, mycket svagt Utför ej 9
Gripande/bett Griper med fullt bett/bettkorr. genast Griper oftast med fullt bett Bra gripande, inte fullt Griper något svagt

Griper svagt, mkt tunt bett

Griper ej 10
Kämpande Intensiv, ökar vid belastning, uppmanar Svarar på kampinviter, kämpar emot Mkt intensiv, svår att bryta, blockerar sig Svarar svagt, utan tyngd Svarar ej   11
Belastningsbarhet (miljö/figurant) Mycket belastningsbar Belastningsbar Mindre belastningsbar Ej belastningsbar     12
Söklust, intresse Söker intesivt utan avbrott (2 min.) Söker med enstaka avbrott Litet intresse, ej uthållig söker ej, ointresserad     13
Föremålsintresse Stort intresse Måttligt intresse Litet intresse Ointresserad     14
Arbetslust, sammanfattning Stor Intensiv, bytesmedveten, uppmanar till kamp, god söklust Måttlig Svarar på kampinviter, mindre söklust Överdriven Svår att bryta, störs av kamplust, god söklust Liten Svarar något, svagt bytesintresse, liten söklust Obetydlig Svagt intresse Obefintlig Svarar inte 15
Uppmärksamhet Uppmärksam - anpassar sig, reagerar snabbt Mkt uppmärksam - störs ngt av omgivn., reagerar mkt snabbt Mindre uppmärksam - trög till reaktion, ngt oengagerad Impulsiv - växlar aktivitet oavbrutet, störs Slö - oengagerad, svår att få till reaktion   16
Nyfikenhet Nyfiken, undersöker Intresserad, undersöker ibland Ointresserad, undersöker ej       17
Livlighet (temperament), sammanfattning Livlig Uppmärksam, anpassar sig, nyfiken Mycket livlig
Mycket uppmärksam, störs något av omgivningen
Mindre livlig Något långsam, något ouppmärksam ImpulsivÖverdriven, växlar aktivitet, störs Något slö Oengagerad, långsam Slö Ointresserad 18
Skärpa, förmågan att bli arg Måttlig Avpassad aggression Liten Svarar efterhand Stor
Överdriven aggression
Obetydlig
Få aggressiva signaler
Obefintlig Svarar inte Kvarstående Visar aggression, även då hot upphört 19
Försvarslust, förmåga att stå emot/försvara Stor
Avvisar med kraft, gör attacker
Måttlig Svarar målmedvetet, backar ej Liten Svarar tveksamt eller avvaktar Obetydlig. Försöker hota, backar, ger upp Obefintlig. Visar ej Mycket stor. Avvisar utan anledning, obehärskad 20
Koncentrationsförmåga Koncentrerad Enstaka brister/felbeteenden Generellt något okoncentrerad, felbeteenden Stora brister/felbeteenden     21
Avreaktionsförmåga Inga problem med avreaktioner Problem med avreaktioner vid enstaka tillfälle Generellt svårt att avreagera Avreagerar ej     22
Stresshantering (ej vid konflikt/rädsla) Balanserad Förhöjd stressnivå, behöver viss tid för att anpassa stressnivån Låg stressnivå, svårt att anpassa stressnivån Hög stressnivå, svårt att anpassa stressnivån Mycket stressad   23
Aktivitetsnivå vid passivitet Är uppmärksam och lugnt - står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam med ökad aktivitet elelr oro efter hand Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under hela momentet   24
Styrförmåga (nervkonstitution), sammanfattning Mycket nervfast
Utan inslag av störningar
Nervfast
Enstaka felbeteenden, ej problem med avreaktion, balanserad
Måttligt nervfast
Något okoncentrerad, något svårt med avreaktion och/eller inslag av felbeteende
Mindre nervfast
Svårt med koncentration och avreaktion, stress, felbeteenden
Nervös
Dålig koncentration, svårt att avreagera, stressar, överslagshandlingar
Höggradigt nervös
Ej koncentrerad, ej avreaktion, kan skälla/gnälla omotiverat, överslagshandlingar
25
Mod (dådkraft), övervinna rädsla i testsituationer Självständigt, snabbt samtliga situationer Ej visat rädsla Självständigt, tid eller hjälp vid enstaka situation Tid och hjälp med flera situationer Lång tid och hjäpl i de flesta situationerna Oförmåga trots hjälp 26
Mod (dådkraft) förmåga att förflytta sig och arbeta i olika miljöer Inga problem i några miljöer Problem i någon miljö, men förbättrar sig vid upprepning Problem i någon miljö, förbättrar sig inte vid upprepning Problem i de flesta miljöer     27
Skottfasthet
I passivitet Registrerar, reagerar ej Registrerar skott, reaktionen avtar Aktivitetshöjning Reaktion, med viss ängslan, vid varje skott Aktivitetssänkning, vill lämna platsen Flyr 28
I aktivitet Registrerar, fortsätter med aktivitet Registrerar skott, aktiviteten sänks Avbryter, men återupptar aktivitet Återupptar ej, vill lämna platsen Flyr   29

Mörkerprov genomfört X

Kommentarer enligt ovan:
10) Något lite tuggig i vissa sekvenser när han är "obelastad"
13) Söker mycket intensivt och uthålligt men "fastnar" i slutet på sökområdet, inlärt?

Beteende vid oåtkomligt föremål/markeringsform: Krafsar, hamnar i anskällning
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter sök: Bär,äger kommer på uppmaning
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter kamp: Bär,äger kommer på uppmaning
Positiva egenskaper avseende tjänst som patrullhund: Arbetslust, miljöstabilitet, Nervkonstitutionen
Negativa egenskaper avseende tjänst som patrullhund: Försvarslusten

Sammanfattning: En mycket social och balanserad hund som har en bra av och påknapp. Hunden har i alla delar en bra arbetslust och är fin i samtliga miljöer på testbanan. När hunden hamnar i konflikt /rädsla under testen (spökena) blir han avvaktande. Under träning har hunden visat att han kan försvara sig på ett bra sätt gentemot en människa. Med fortsatt utveckling och utbildning kommer det troligtvis att bli en bra polishund.

Att tänka på under provperiod: