L-test för hund

Vad innebär L-test för hund? Något förenklad/förkortad version.

Man använder så kallade testmoment eller testsituationer för att kunna värdera eller beskriva hundens olika mentala egenskaper. Förenklat: om detta händer, vad gör den då?

L-test = Lämplighets test utförs i första hand för en individuell hunds förutsättningar för en viss tjänste uppgift. 
L-testen är ett ypperligt hjälpmedel för att kontrollera en hunds egenskaper.

Den som utför testet kallas vanligtvis för besiktningsman.

Vid en L-test finns ett antal fastställda moment som en besiktningsman är tvungen att använda. Momenten måste inte utföras på ett visst bestämt sätt. Målet är att få veta så mycket som möjligt om den aktuella hunden. Ju längre testen fortskrider och hunden fortsätter och om hunden fortfarande sköter sig bra, kan momenten göras mer krävande.

Har L-testet gått bra, följer en prövoperiod för hunden. Kom ihåg, att en hund har Gk L-test innebär INTE att den är Gk polishund. Det innebär bara att polisen vill testa hunden ytterligare för att därefter kunna utröna om hunden är lämplig eller ej. Normal prövotid är ca 1mån, men kan uppgå till 3mån.

Kopiera inte texten utan att fråga oss först.

 

På en L-test mäter man följande:

Tillgänglighet/socialitet

 • Social nyfikenhet - hundens vilja att ta kontakt med främmande människor
 • Social självsäkerhet - hundens sätt att besvara kontaktinviter från främmande människor
 • Hantering - hundens sätt att låta sig hanteras av främmande människor
 • Social status - hundens självständighet/självsäkerhet gentemot sin förare/andra människor

 

Arbetslust

 • Viljan att förfölja
 • Inhopp
 • Gripande/bett
 • Kämpande
 • Belastningsbarhet miljö/figurant
 • Söklustintresse

 

Föremålsintresse

 • Beteende vid oåtkomligt föremål
 • Hur hanterar hunden vunnet föremål - efter sök
 • Hur hanterar hunden föremål efter kamp
 • Arbetslust sammanfattning - Hundens lust att engagera sig i jakt, kamp och sökövningar

 

Uppmärksamhet

Hundens sätt att registrera omgivningen

Nyfikenhet

Hundens lust att undersöka nya intryck från omgivningen med och utan retning.

 

Skärpa

Hundens förmåga att bli arg. Skärpan är ett sätt att mäta hundens aggressivitet. Skärpan är ofta kopplad till rädsla och osäkerhet.

Försvarslust

Försvarslusten är ofta kopplad till skärpan. Hundens lust och förmåga att försvara sig själv, sin flock (ledare) och sitt revir.

 

Styrförmåga (nervkonstitution)

Hundens förmåga att styra sina handlingar på ett rationellt sätt.

 • Koncentrationsförmåga - hundens förmåga att fokusera på uppgiften
 • Avreaktionsförmåga - hundens förmåga att återhämta sig efter känslomässig påverkan
 • Stresshantering - hundens förmåga att hantera stressnivån före, under och efter aktivering (ej vid rädsla/konflikt)
 • Aktivitetsnivå vid passivitet

Minnesbilder (hårdhet)

Hur lätt eller svårt har hunden att skapa minnesbilder. Hur länge den håller kvar dessa. Både positiva och negativa. En hård hund glömmer snabbt, därav svårare att dressera. En mjuk hund kommer ihåg väl, därav lättare att dressera. En tjänstehund bör kunna glömma obehagliga situationer relativt snabbt. 

Mod/dådkraft - hundens förmåga att övervinna rädsla

Förmågan att lösa konfliktsituationer, alltså konflikter inom hunden, t.ex. mellan att gå med husse framåt eller att undvika något skrämmande eller att fly.

Det man tittar på är när hunden blir skrämd; hur lång tid tar det för hunden att övervinna rädslan. Det är viktigt.

 

Skottfasthet

Hundens reaktion vid skottlossning.

Miljöstabilitet

Hundens förmåga att föflytta sig och arbeta i olika miljöer.

 

Mörkerprov

Alltså en ganska gedigen test för att överhuvudtaget komma till en provperiod.